JGL – Zdravlje uz bicikle

JGL – Zdravlje uz bicikle

Zdravlje uz bicikle je projekt JGL. Da tvrtka JGL d.d. iz Rijeke prednjači u brizi za okoliš i društvenu zajednicu, potvrđuje vijest da su za svoje zaposlenike osigurali novi način prijevoza. Zdravlje uz bicikle Da bi svoje dvije proizvodne lokacije na Svilnom u...