PIP logo

PIP najveća hrvatska pčelarska tvrtka obilježila je svoju okruglu godišnjicu svečanom dodjelom donacija, zahvalnica i priznanja.

Donacije

Tvrtka PIP je objavila natječaj za donacije za projekte koji potiču razvoj pčelarstva u Republici Hrvatskoj kroz popularizaciju pčelarstva i pčelinjih proizvoda sa fondom od 15.000,00 kn. Natječajem se željelo potaknuti projekte biotehnološkog, obrazovnog i kulturološkog karaktera vezanog uz segment pčelarstva, pčela i pčelinjih proizvoda – inovacija u pčelarstvu, razvoj novih proizvoda na bazi pčelinjih proizvoda, obrazovanje mladih pčelara, promocija pčelinjih provoda – meda, matične mliječi, peludi, propolisa i pčelinjeg voska.

Prijaviti su se mogle fizičke osobe, udruge i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj koje obavljaju kulturne, znanstvene, odgojno-obrazovne, zdravstvene, humanitarne, sportske, vjerske, ekološke i druge općekorisne djelatnosti u skladu s propisima.

Ustanovljen je stručni žiri, svi članovi izvan tvrtke PIP:

Pristiglo je trinaest prijava koje je stručni žiri sastavljen od eminentnih stručnjaka iz područja pčelarstva ocijenio te je na temelju toga donesena odluka da donacije dobivaju četiri projekta:

PIP donacija - pčelarska uduga Sibinj iz ruku direktora Domagoja Bačića

Zahvale

Tvrtka PIP je odlučila zahvaliti i šestorici pčelara koje su predložile stručne službe, a Uprava potvrdila, za dugogodišnje partnerstvo. Uručene su im Zahvalnice i vrijednosni čekovi u iznosu od 2.000,00 kn za kupnju potrebnog repromaterijala u jednoj od maloprodaja tvrtke.

PIP 30 godina zahvale- uručio Ivan Bačić

Posebno priznanje

Posebno Priznanje i skulptura „Zahvala pčeli“ za doprinos razvoju pčelarstva dodijeljeno je gospodinu Matiji Bučaru iz Petrinje, autoru nekoliko knjiga i stručnih članaka na temu pčelarstva.

PIP 30 godina- skupltura Zahvala pčeli - Matija Bučar iz ruku Ivan Bačić

O PIP – u

PIP je pčelarska tvrtka čija djelatnost obuhvaća pčelarstvo i pčelinje proizvode, te područje apiterapije u segmentu dodataka prehrani i prirodne kozmetike. U provedbi radi se o razvoju i inovativnoj proizvodnji inovativnih proizvoda u inovativnim tehnološkim procesima.

Inovativni proizvodi se naglašeno ističu kroz inovativnu liniju Farmakol temeljenoj na načelima farmakologije – farmakologija u apiterapiji, a proizvodi su mednopropolisni sirupi bez konzervansa, propolisne otopine sa i bez alkohola, matična mliječ, te prirodna kozmetika.

Sjedište i proizvodnja tvrtke PIP je u Pisarovini gdje uz liniju Farmakol proizvode jedinstvene proizvode Energypip i Coffeemed, liniju Med hrvatskih pčelara, med s dodacima, medne likere i druge proizvode.

30. obljetnica tvrtke PIP dio je 90. obiteljske obljetnice bavljenja pčelarstvom, 140. obljetnice organiziranog hrvatskog pčelarstva i 731 godinu običajnog prava, i za pčelarstvo, u hrvatskoj pravnoj povijesti, „Vinodolski zakonik“ iz 1288. godine.

Zahvaljujući znanju – vještinama – zalaganju, tom neopipljivom kapitalu, zaposlenika vjeruju u još dugo razdoblje u kojem će se primjenjivati PIP-ovi slogani:

?SVE ZA PČELARSTVO * SVE OD PČELA ?
IZMEĐU PREHRANE I FARMACEUTIKE

Članak o donaciji tvrtke Bosch možete pročitati na ovome linku